leasing, wypożyczenie sprzetu

Co wskazane jest wiedzieć o leasingu

leasing maszyn czy aut w przedsiębiorstwach to fenomen raz po raz popularniejsze. W niektórych wypadkach wykorzystywanie z samochodów, które oficjalnie są właściwością firmy leasingowej, daje użytkującemu mnóstwo ciekawych korzyści, z przekazywaniem na rzecz właściciela wszelkich sumptów połączonych z koniecznością realizowania napraw oraz realizacją przeglądów włącznie. Bardzo często Jednakże leasing samochodu jest także modelem na obniżenie sumptów prowadzenia firmy z jednoczesną okazją realizowania odpisów rachunkowych z tego tytułu.
Trzeba Jednakże pamiętać, że inne przywileje zapewnia leasing finansowy, a pozostałe – leasing operacyjny. Decydując się na leasing samochodowy już na starcie trzeba podjąć uchwałę, czy zawarta umowa leasingu będzie leasingiem operacyjnym czy finansowym. leasing finansowy to wyższe zaangażowanie własnego kapitału na początku a także w dużej ilosci przypadkach – także mus opłacenia podatku VAT z góry. Ten sam podatek w trafie leasingu operacyjnego jest nałożony do miesięcznych rat. W wypadku leasingu finansowego prawo do dopełniania odpisów amortyzacyjnych leży po stronie leasingobiorcy, jaki do kosztów osiągnięcia profitu może zaliczać także stopy odsetkowe.

Oba rodzaje leasingu różnią się także czasem umowy, przez jaki biznesmen korzysta z leasingowanego sprzętu bądź pojazdów. I tak w wypadku leasingu finansowego kontrakt powinien być zawarta na co najmniej rok, za to przy leasingu operacyjnym kontrakt może trwać nie mozolniej niż okres, przez który dokonywane są odpisy na amortyzację (do 40% wartości odpisów). W wypadku nieruchomości leasing operacyjny świadczy przypadek stosowania z nieruchomości przez czas nie krótszy niż 10 lat.

Przy założeniu, iż biznesmen będzie użytkował z leasingowanego sprzętu przez przykrótki okres, godny polecenia jest leasing operacyjny, jaki dopuszcza na dopełnianie lepszych odpisów skarbowych.

Więcej doeiwcie się na go-leasing