Bez kategorii

Parę wiadomości na temat psychoterapii dla dorosłych dzieci alkoholików

Rozwinięcie skrótu dda to dorosłe dzieci alkoholików. Wbrew pozorom jest to grupa, która często wymaga większego wsparcia w aspekcie psychoterapii i pomocy psychologicznej aniżeli sam uzależniony od alkoholu rodzic, jakiego uzależnienie odbija się w znacznym stopniu na potomkach. Dzieje się tak przede wszystkim w rodzinach, w których dziecko właściwie od dnia narodzin przebywa oraz dorasta w towarzystwie osoby uzależnionej od alkoholu.

Psychoterapia DDA Łódź

Jak wiadomo, jest to substancja psychoaktywna, która przekłada się w znacznym stopniu na zachowanie oraz postrzeganie otoczenia przez uzależnionego. systematycznie alkoholizujący się rodzic zatraca wartości a skutkiem tego nie może przekazać ich własnym dzieciom, nie potrafi i nie zdoła wykształcić w nich poprawnej percepcji oraz umiejętności współodczuwania, zatem dorosłe dzieci alkoholików wielokrotnie posiadają ogromne trudności z wyrażaniem i przyjmowaniem uczuć, zrozumieniem drugiego człowieka, empatycznym nastawieniem do ludzi, z którymi współżyje każdego dnia.

Psychoterapia DDA Łódź

Na ratunek przybywa psychoterapia dda Łódź, jaka proponuje wszechstronne wsparcie współuzależnionym. Psychoterapia pozwala nie tylko odizolować się od wadliwych wzorców życia rodzinnego, wyniesionych z domu, lecz także prawidłowe oraz bazujące na obustronnym zaufaniu stosunki z innymi ludźmi. W niektórych przypadkach, gdy uzależniony kończy z nałogiem a także podejmuje się terapii, psychoterapia ma też pozytywny wpływ na odbudowanie stosunków rodzinnych, które do tej pory były nieprawdopodobne. Decyzja o podjęciu psychoterapii powinna być samodzielna, bo wyłącznie wtedy ma szansę być skuteczna, lecz powinna być wspierana przez bliskie osoby, jacy w czasie jej trwania są wielką podporą dla współuzależnionego, który pragnie rozpocząć nowe życie i pozbyć się piętna bycia dzieckiem osoby uzależnionej. Zrealizowana w całości terapia to szansa na zwyczajną oraz szczęśliwą przyszłość.

Źródło: psychoterapia dda łódź