prawnicy, prawo

Prawo, a ubezpieczenia

Wykonując pracę w korporacji aktuarialnej rozpocząłem znajmość z kilkoro ludzi jacy skończyli prawo. Trudno się dziwować – radca prawny jest wymagany w każdej firmie, przede wszystkim, jeżeli firma ta absorbuje się sprzedażą ubezpieczeń. Musi w takim razie w głównej mierze dbać o to, aby treść umów była zgodna z polskim prawem – gdyby powstała niezgodność ofiarowałoby to istotę do podważenia umowy przed trybunałem. Jakikolwiek facet, który byłby niezadowolony z sumy odszkodowania, zdołałby w tej sytuacji z prostotą wygrać sprawę o zwrot składki aktuarialnej i utworzyć precedens dla dodatkowych – firma w lakonicznym czasie musiałaby upaść.


Jurysta jest też konieczny po to, żeby reprezentować ubezpieczyciela przed trybunałem. W tak charakterystycznej specjalności, jak ubezpieczeniowa, kłótnie zdarzają się na wszelkim kroku. Co więcej sama specyfika języka polskiego wywołuje, że poniektóre przedstawienia można interpretować z znaczną dozą dowolności – wbrew iż autorzy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przeważnie nadzwyczaj dbają o to, iżby znaczenie każdych stosowanych w przekazie pojęć pozostało dokładnie doprecyzowane, to aczkolwiek zawżdy pojawi się ktoś, kto będzie pojmował je innym sposobem a wówczas o tym, kto ma rację, musi zdecydować sąd.


Jeśli ktokolwiek sądzi, iż konsument kierując do sądu sprawę przeciwko ubezpieczycielowi stoi na straconej pozycji, to się grubo myli. Kapitalnym przykładem sprawy przewodzonej przez interesanta towarzystwa ubezpieczeniowego do trybunału jest sprawa zwrotu kosztu pojazdu zastępczego przy szwankach z odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą i orzecznictwem Sądu Najwyższego ubezpieczający ma zobowiązanie pokryć ponoszone w związku z tym przez kontrahenta koszta. Zakłady ubezpieczeniowe cyklicznie stronią od wypłacania tego typu opłat, bo oszczędności z tego tytułu są wyższe niż koszta połączone z sądowymi klęskami. Większa część klientów bądź nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ma do tego rodzaju roszczeń całkowite prawo, względnie nie ma woli na wyniszczającą psychicznie potyczkę, jaka nie licząc nerwów pożera mnóstwo czasu i funduszy, co do jakich nie wiadomo, czy się zwrócą.

Źródło: radcaprawny-skiba.pl